Služby naší advokátní kanceláře

Občanské právo
Ronald Němec je autorem několika odborných článků na téma Nového občanského zákoníku (NOZ), dále monografie Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu vydané nakladatelství Leges. V létě 2015 napsal knihu Ochrana osobnosti v platném právu.

 

Právo obchodních korporací
Klienty mé advokátní kanceláře jsou společnosti převážně v oblasti hotelnictví či stavebnictví se sídlem v Praze, Karlových Varech a Plzni. Dále pak různé subjekty katolické církve.

 

Trestní právo
Advokátní kancelář Ronald Němec Legal, s.r.o. řeší majetkové trestné činy a trestné činy spojené s osobností člověka.
Správní právo
Specializací řešení AK Ronald Němec Legal, s.r.o. jsou přestupky, zvláště pak v dopravě (dopravní přestupky, pokuty, bodový systém, zabránění odebrání řidičského průkazu a pod.).

 

Ochrana osobnosti, tiskové právo
Zvláštní specializací Ronald Němec Legal, s.r.o. je ochrana osobnosti, ochrana dobré pověsti právnických osob, tiskové právo a svoboda projevu. Toto téma zpracovával Ronald Němec ve své rigorózní a disertační práci na Univerzitě Karlově. Na toto téma napsal vysokoškolskou učebnici.
Daňové právo
Při advokátních zkouškách obdržel JUDr. Ronald Němec, Ph.D. známku “vynikající” za obor daňové a správní právo.

 

Kanonické právo
V současné době jsou v České republice dva advokáti, kteří mají vystudovaný magisterský program – kanonické právo. Ronald Němec je jedním z nich, když vystudoval univ. Jana Pawla II., v Lublinu, obor teologie a kanonické právo.

Kromě češtiny hovoříme anglicky, rusky a německy.

Životopis Ronalda Němce

Ronald-zivotopis

Od roku 1999 je Ronald člen Mensy ČR.

V roce 2001 se stává předsedou Mensy ČR pro Karlovarský kraj, kterým byl do roku 2014.

V roce 2001 získává post senátora za Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v Akademickém senátu ZČU.

V témže roce je zvolen předsedou studentské komory Akademického senátu ZČU.

V roce 2003 úspěšně obhajuje senátorské křeslo.

Na návrh prof. JUDr. A. Gerlocha, CSc. je jmenován do poradního sboru stínového ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila.

Studium práv (Mgr.) úspěšně zakončuje v roce 2007.

Svou rigorózní (JUDr.) práci na téma ochrany osobnosti úspěšně obhajuje v roce 2008.

Čtyřměsíční stáž ve vedení hotelu Marriott ve Virginii, USA.

V době své koncipientury působil u dvou advokátů větších advokátních kanceláří v Karlových Varech.

V roce 2010 začal studovat obor Teologické nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Současně zahájil pod vedením děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. A. Gerlocha, CSc. postgaduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Na začátku roku 2013 založil vlastní advokátní kancelář v Karlových Varech.

V roce 2013 obhájil svou disertační práci a obdržel od Právnické fakulty Univerzity Karlovy titul Ph.D.

V roce 2016 obhájil titul magistra teologie a zároveň na základně licenciátní práce mu byl udělen titul IClic., v oblasti kanonického práva. Téma práce: vztah práva České republiky a kanonického práva v oblasti majetkové.

diplom

Ph.D.
diplom

JUDr.
diplom

Advokátní komora
diplom

Křesadlo
diplom

Akademický senát
diplom

Akademický senát 2
diplom

Leadership Institute
diplom

Osvědčení

Proč si vybrat naši advokátní kancelář

Ronald Němec hledá především spravedlnost, ne jen slepě právo.
Náš klient si může být jistý, že přebíráme osobní odpovědnost za úspěšné vyřešení jeho případu.
Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v Praze, Plzni a Brně.
Ronald Němec přijímá jen omezené množství klientů. Díky tomu se dokážeme na Váš případ vždy plně soustředit.
Nabízíme vám privátní služby. Nejsme masovou advokátní kanceláří. Chceme, abyste se cítili tak skvěle, jako byste byli náš jediný klient.
Ronald Němec byl mezinárodní porotou v roce 2016 pro mediální dům Economia vybrán jako inovativní právník České republiky.
Většina advokátních kanceláří má pojištění odpovědnosti advokáta 3 000 000 Kč. My máme pojištění do 50 000 000 Kč. Chyby v 99,9 % případů neděláme, ale jsme připraveni nést za ně odpovědnost.
Naši klienti jsou klienti naší advokátní kanceláře dlouhá léta.
Zakládáme si na naší erudici. Zaměstnanci Ronald Němec Legal, s.r.o., píší odborné články, účastní se pravidelně školení k novým zákonům a neustále si zvyšují odbornou kvalifikaci studiem na vysokých školách.
Kancelář oceněná mezinárodní porotou Innovative Legal Services Forum 2016.
Klademe důraz na pečlivost.
Ronald-Veronika-Nemcova

Bc. Veronika Němcová

vedoucí kanceláře

Charitativní činnost


Ronald Němec se domnívá, že úkolem právníka není hledat jen právo, ale hlavně spravedlnost. Přístup některých advokátů, kteří se soustředí jen na hledání práva, právo, ale i společnost, devalvuje a poškozuje. Proto se Ronald Němec domnívá, že je potřeba se zaměřit především na hledání spravedlnosti.
Cestou pro toto hledání je i pomoc v nouzi lidem, kteří na advokátní služby nemají a jejich požadavky jsou v souladu s morálkou a spravedlností, byť ne vždy s právem. Úkolem advokáta je pak najít takovou cestu, aby zvítězila spravedlnost a ne jen právo. Včetně možnosti změny zákona nebo vyhlášky.
Proto poskytuje charitativním případům dle svého výběru služby zdarma (pro bono). Jako advokát spolupracuje s největší charitativní službou v Karlovarském kraji v oblasti domácí péče a hospicové péče – Ladara.
Ronald-kontakt2

Ronald-Nemec---erb

Náš tým:
JUDr. ICLic. Ronald Němec Ph.D. – Praha, K.Vary
Mgr. Kateřina Romancová – Praha
Bc. Veronika Němcová – Karlovy Vary

Vyberte si JUDr. ICLic. Ronald Němec Ph.D.

Cítím hluboký závazek poskytovat ty nejlepší právní služby pro klienty jako jste vy.

Od prvotní kontaktu až do kompletního vyřešení věci budete v rukou advokáta, který citlivě vnímá potřeby a přání klienta, je schopen jednat v řádu hodin, má výrazné úspěchy v prosazování zájmů svých klientů, každý případ vede systematicky a zastává jasné morální hodnoty.

S pozdravem

JUDr. ICLic. Ronald Němec Ph.D.

Ronald-podpis3

Kontakt

Veronika Němcová

Email: nemcova@nemeclegal.cz

Ronald Němec

Telefon: + 420 603 971 171

Email: nemec@nemeclegal.cz

Sídlo: Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Pobočka: T. G. Masaryka 18, 360 01 Karlovy Vary Vary

Pobočka: Jasmínová 10, 360 04 K. Vary

Datové schránky: k8pquc4
ČAK: 14839
IČ: 69454736

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.